Categories starting with E

Items starting with E

Eilean Uaine Thiriodh: Beatha, Òrain agus Ceòl Ethel NicChaluim

Eilean Uaine Thiriodh: Beatha, Òrain agus Ceòl Ethel NicChaluim

Ethel NicChaluim

 

Ann an 1942 chaidh Ethel NicChaluim a ghluasad à taigh dhilleachdan ann an Glaschu a dh’Eilean Thiriodh far an do dh’fhàs i fileanta sa Ghàidhlig agus far an do shùigh i pailteas dualchais. Chaidh an ceòl agus an t-seinn a bh’ innte gu nàdarra a bhrosnachadh, agus rinn i ceòl agus òrain ann an Gàidhlig is ann am Beurla.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2012 Margaret Bennett - Web Design by Xtensive